Hvernig virkar loftlásinn í Ekkó toghlerunum? How does the Ekkó trawl doors airlock work?

Hér er einfalt útskýringarmyndskeið með boxi dýft í vatn.

Video 1: Loftlásinn óvirkur. Þegar skrúfboltinn er ekki í toppplötu Ekkó hlerans.

Síðan er skrúfboltinn settur í toppplötuna. Hér trépinni. Þá er loftlásinn virkur.

Video 2: Pitch og Roll

Loftrýmið efst í hlerunum gerir þá enn stöðugri og léttari. Loftlásinn vinnur á móti ballest hlerans.

Á botn/Semi hlerum dragast þeir létt eftir botninum eða svífandi rétt yfir botninum eftir stillingum á bakstroffum og togvír úti miðað við dýpi.

Ekkó hlerarnir virka vel við allar veiðiaðstæður án loftlássins, en enn betur með loftlásinn virkan á grunnslóð með mikinn vír úti miðað við dýpi.

Á Ekkó flottrollshlerum eru loftlás rörin dýpri og þá er loftrýmið hlutfallslega stærra. Fiskað við yfirborðið með loftlásinn virkan og fiska dýpra með loftlásinn óvirkan.

Fleiri myndir með til útskýringar.

How does the Ekkó trawl doors airlock work?

Here is a simple explanatory video with a box dipped in water.

Video 1: Airlock inactive, when a screw bolt is not in the top plate of the Ekkó trawl doors.

Video 2: Pitch and Roll

Then the screw bolt is inserted into the top plate. Here a tree pin. Then the airlock is active.

The air at the top of the doors makes them even more stable and lighter. The airlock works against the ballast of the doors.

In bottom / Semi doors, they are pulled slightly touching the bottom or flying just above the bottom depending on the settings of the back straps and the depth to length of the towing wire.

The Ekkó trawl doors work well in all fishing conditions without the airlock, but even better with the airlock active when fishing in shallow waters with a lot of wire out compared to the depth.

On Ekkó pelagic trawl doors, the airlock pipes are deeper, and the air space is relatively larger.

For fishing close to the surface with the airlock active and deeper fishing with the airlock inactive.

More photos included for explanation.